X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

قبل از تھیه ھورمون ھا و شناخت آن ها , آگاھی از خواص آنتی استروژن ھا که به عنوان داروھای کمکی برای مھار و کاھش عوارض جانبی ناشی از مصرف استروئید ھا استفاده میگردند ضروری تر است .

گونادوتروپین ( پرگنیل )

HCG -chorionic gonadotropin

pregnyl 5000 IU

برای آشنایی با این آنتی استروژن به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

این ھورمون جزء چند ھورمونی است که از غده ھیپوفیز ساخته می شود وبر بیضه ھا یا تخمدان ھا تاثیر می گذارد و آنھا را به تولید ھورمون جنسیو تومه یا تخمک و درمردان تولید اسپرم را بر می انگیزد .

گنادونادوتروفین ھای اصلی عبارتند از :

( Fsh ): ھورمون محرک فولیکول

این ھورمون در رسیدن فولیکول در تخمدان ھا و تشکیل تومه در بیضه ھا

را تحریک میکند .

(LH) : ھورمون ھای زرده ساز

تحریک برای تولید ھورمون ھا در بیضھ ھا و تخمدان ھا را به عھده دارد

علاوه بر تولید این ھورمون توسط غده ھیپوفیز این ھورمون در حین

آبستنی توسط جفت تولید گردیده ومقادیر زیادی ازآن ھمراه پیش آب مادر

دفع میگردد . در واقع منبع آزمون آبستنی در زنان نیز اندازه گیری این

ھورمون می باشد .

این ھورمون جزء چند ھورمونی است که از غده ھیپوفیز ساخته می شود و

بر بیضه ھا یا تخمدان ھا تاثیر می گذارد و آنھا را به تولید ھورمون جنسی

و تومه یا تخمک و درمردان تولید اسپرم را بر می انگیزد .

گنادونادوتروفین ھای اصلی عبارتند از :

( Fsh ): ھورمون محرک فولیکول

این ھورمون در رسیدن فولیکول در تخمدان ھا و تشکیل تومه در بیضه ھا

را تحریک میکند .

(LH) : ھورمون ھای زرده ساز

تحریک برای تولید ھورمون ھا در بیضه ھا و تخمدان ھا را به عھده دارد

علاوه بر تولید این ھورمون توسط غده ھیپوفیز این ھورمون در حین

آبستنی توسط جفت تولید گردیده و مقادیرزیادی ازآن ھمراه پیش آب مادر

دفع میگردد . در واقع منبع آزمون آبستنی در زنان نیز اندازه گیری این

ھورمون می باشد .

تزریق اچ سی جی در حین دورھھای ( معمولا در میانه دوره ) داروھای

با خواص آندروژنیک بالا مثل تستوسترون و دیانابول یا اکسی متالون و ...

کمبود گونادوتروپین در خون را جبران کرده و بیضه ھا را تحریک کرده

و روند ضعف آنھا را تا پایان دوره کاھش میدھند .

پس از پایان دوره در استروئیدھای آنابولیک بدن یک باره پس از قطع

مصرف استرو ئیدھا دچار یک نوع کمبود شدید تستوسترون میشود زیرا

مقدار داروی خارجی قطع شده و بدن نیز دراین فاصله زمانی قادر به تولید

تستوسترون نرمال و طبیعی نیست در واقع بدن پس از پایان دوره دچار

افت شدید در قدرت و وزن میگردد برای جلو گیری از این نقیصه در پایان

دوره نیز ب ا تزریق ٢ تا ٣ اچ سی جی در سھ ھفتھ متوالی میزان

تستوسترون طبیعی را افزایش داده و از افت بدنی پس از قطع داروھا را

کاھش میدھیم .

مصرف اچ سی جی معمولا در بین ورزشکاران متغییر میباشد و از ۵ تا ٧

روزی ۵٠٠٠ واحد تا ۴ ھفتھ ( وسط و پایان دوره ) ۵٠٠٠ واحد متفاوت

میباشد . ولی باید بخاطر داشت مصرف آچ سی جی با خواص آنابولیک

و آندروژنیک دقیقا شبیھ مصرف تستوسترون خارجی ھمراه است زیرا

گونادوتروپین یک واسطه برای افزایش مقدار تستوسترون طبیعی بدن

میباشد که این تستوسترون اضافی خود باعث تولید استروژن اضافی نیز

میگردد پس در واقع مصرف اچ سی جی باعوارض جانبی نظیر جنیکو

ماستی ھمراه میباشد .

بھتر است از آن ھمراه با نولوادکس استفاده شود تا عارضه بزرگ شدن

سینھ در اثر بالا بودن استروژن در خون را منتفی کنیم .

پرگنیل ۵٠٠٠ واحد در دو شیشھ کھ یکی شامل حلال و دیگری شامل آچ

سی جی خشک میباشد کھ پس از ترکیب آنھا باید بلافاصله تزریق انجام

گیرد . ھمینطور باید دانست پرگنیل نیز از سال ١٩٩٣ جزء داروھای

دوپینگی قرار گرفتھ است زیرا باعث افزایش نسبت نرمال تستوسترون به

اپی تستوسترون میگردد که دربخش آزمایشات دوپینگ به تفصیل بیان

گردید.

دمای نگھداری اچ سی جی ھمانند ھورمون رشد حدود ٢۵ درجه سانتی گراد میباشد

پس حتما برای نگھداری این ھورمون ھا آنھا را در یخچال قرار دھید .

سی جی خشک میباشد که پس از ترکیب آنھا باید بلافاصله تزریق انجام

گیرد . ھمینطور باید دانست پرگنیل نیز از سال ١٩٩٣ جزء داروھای

دوپینگی قرار گرفته است زیرا باعث افزایش نسبت نرمال تستوسترون به

اپی تستوسترون میگردد که دربخش آزمایشات دوپینگ به تفصیل بیان

گردید.

منبع : کتاب دوپینگ یا سلامتی مهدی فلاح