X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تاموکسی فن ( نولوادکس )

Nolvadex
Substance: Tamoxifen
10 mg/tab

برای آشنایی با این آنتی استروژن به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

تاموکسی فن یک داروی آنتی استروژن است که رسپتورھای استروژن بدن
بلوکه میکند . این دارودرپزشکی برای بیماران مبتلا به سرطان سینه بکار
میرود . معمولا در بین دو دوره آنابولیک ورزشکاران تا موکسی فن
مصرف میکنند . زیرا این دارو از بروز عوارض زنانه نظیر بزرگ شدن
سینه در مردان ورزشکار جلوگیری کرده و ھمچنین سبب آزاد سازی
گنادوئروپین نیز میشود و تولید مجدد تستوسترون در بیضه ھا شتاب
میبخشد و بدین ترتیب کاھش بافتھای ماھیچه بدن را پس از کنار گذاشتن
استروئیدھا محدود میکند.
ھمچنین تنھا آنتی استروژنی میباشد که میتواند توسط خانم ھای ورزشکار
در دوره ھای کاھش وزن و خشک کردن چربی ھا ھمراه با داروھای مقلد
سمپاتیک و دیورتیک ھا و ھورمون تیروئید استفاده گردد . تا کار سوخت
چربی ھا را با کم کردن استروژن بدن ورزشکاران خانم آسان تر ک ند زیرا
استروژن ھا باعث احتباس آب در بدن و ھمچنین افزایش چربی میگردند و
با مھار آنھا روند سوزاندن چربی ھا آسان تر خواھد شد .
میزان مصرف نولوادکس ١٠ تا ٢٠ میلی گرم در روز می باشد و مدت
زمان مصرف ٣ تا ٧ ھفته میتواند ادامه پیدا کند زیرا بدن براحتی قابل به
تحمل آنتی استروژن فوق بدن عوارض جانبی می باشد .
تا کنون راجع به فواید استفاده از داروھای کمکی که به عنوان آنتی
استروژن برای تقلیل عوارض جانبی مصرف استروئید ھا مصرف میگردند
بحث کردیم . اما باید گفت ھیچ داروی شیمیایی وجود ندارد که عوارض
جانبی نداشته باشد و لی این عوارض جانبی وقتی بیشتر بروز خواھند کرد
که نادرست از این دارو ھا استفاده کنیم .
مصرف بالاتر از مقدار گفته شده برای ھر آنتی استروژن و ھمچنین
مصرف آنھا در دوره ھای طولانی باعث بروز عوارض جانبی شبیه به
مصرف استروئیدھا میگردد چون ھمانطور کھ بھ تفصیل گفتھ شد آنتی
استروژن ھا نیز به طور غیر مستقیم توسط تحریک ھیپوفیز برای ساختن گونادوتروپین و تاثیر ال اچ بربیضه ھا میزان تستوسترون طبیعی بدن را
افزایش میدھند .
بعلاوه برعوارضی که برای استروئیدھا ذکر شد بروزعوارض زیرالبته در
دوزھای بالا و طولانی مدت برای آنتی استروژن ھا گزارش شده است :
جوشھای پوشی , نارسایی در دید چشمان , سستی و بیحسی , سرخ شدن
چھره .
البته باید دانست عوارض فوق بسیار نادر بوده و ھمچنین پس از قطع
داروھیچ عارضه ای باقی نمی ماند ( بر خلاف ھورمون ھا که عوارض
پس از مصرف تا مدت طولانی وجود خواد داشت )

منبع : کتاب دوپینگ یا سلامتی مهندس مهدی فلاح