X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

shoulder۲.jpgبرخوردها ، پیچش نادرست و انجام حرکات تکراری ، خصوصاً حرکاتی که با بار اضافه انجام شوند میتواند موجب بروز آسیب در نو.ار شانه ، مفاصل و بافت نرم آن گردد.

کمربند شانه شامل : استخوان ترقوه ، تیغه شانه ، مفصل اتصالی ترقوه به جناق سینه و ترقوه به تیغه شانه و تیغه شانه با بازو است.

وظیفه مربی: مربی باید نوع حرکت ایجاد کننده آسیب ، موضع آن و نظر خود ورزشکار را مورد نظر قرار داده و با معاینه از عدم شکستگی احتمالی و یا در رفتگی ، و عدم قطع جریان خون ، مطمئن گردد.

ارزیاب ی قطع جریان خون با بررسی نبض رادیال ( شریان زند زبرین ) در عضو مصدوم انجام میشود . و با لمس انگشتان ورزشکار ، کارایی عصبی دست را مورد بررسی قرار میدهد. چنانچه هیچگونه علامتی مبنی بر شکستگی یا در رفتگی احتمالی شامل : بد ریختی و دفرمگی ، ورم سریع ، تغییر رنگ یا حساسیت به لمس وجود نداشته باشد میباید از ورزشکار بخواهید تا با انگشتانس دست شما را لمس نموده و آنها را تکان دهد تا احتمال هرگونه آسیب عصبی و نخاعی مرتفع گردد.

shoulder.jpg